کلیدواژه‌ها = شعر
کهن‌الگوی «خورشید» در شعر نظام‌الدّین استرآبادی

دوره 9، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1-19

10.22059/jlcr.2020.298888.1434

محمدرضا پاشایی؛ هادی دهقانی یزدلی؛ مهدی حمزه پور


تصویرهای زنجیره‌ای در شعر شفیعی‌ کدکنی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 85-101

10.22059/jlcr.2019.281583.1254

سعید کریمی قره‌بابا


مطالعۀ تطبیقی شعر غالب دهلوی و اقبال لاهوری

دوره 8، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 135-153

10.22059/jlcr.2020.74942

شکیله رفیق جام؛ مصطفی موسوی


بررسی و توصیف نظام عروضی در زبان‌های روسی و فارسی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 87-98

10.22059/jlcr.2016.57566

زینب صادقی سهل‌آباد؛ ملیحه‌‌ جز‌‌سید‌‌محمد‌‌حکیم


نقد و بررسی کنایات هنجارگریخته در دیوان ابن فارض و کلیات شمس مولوی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 119-137

10.22059/jlcr.2015.56704

روح الله صیادی نژاد؛ منصوره طالبیان


نمادپردازی و تصویرسازی با واژة کودک در ادبیات کلاسیک

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 139-157

10.22059/jlcr.2015.56707

ابراهیم ظاهری عبدوند؛ جمال الدین مرتضوی؛ اسماعیل صادقی


مفهوم‌شناسی شعر و مصداق‌های آن

دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 103-122

10.22059/jlcr.2014.52692

مرتضی براتی؛ نصرالله امامی


سبک اصفهانی در ترازوی نقد تاریخی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 127-142

10.22059/jlcr.2012.35240

محمود فضیلت