Journal of Literary Criticism and Rhetoric
علمی-پژوهشی
تصریح و تعادل در ترجمه‌ی کلیله و دمنه‌: باب شیر و گاو
تصریح و تعادل در ترجمه‌ی کلیله و دمنه‌: باب شیر و گاو

محسن پیشوایی علوی؛ پروین یوسفی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22059/jlcr.2020.263774.1083

چکیده
  ترجمه به عنوان یکی از اصلیترین عوامل جهانی شدن یک اثر ادبی،نقش مهمی در ارتباط بین ملتها و فرهنگهای مختلف دارد.این عنصر زبانی بستر تعامل و کنش و واکنش میان دو اندیشه را فراهم و افقهای فکری جدیدی را به روی ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
تحلیل تصعید و تلطیف تمایلات روانی پنج‌گانه در غزلیات سعدی
تحلیل تصعید و تلطیف تمایلات روانی پنج‌گانه در غزلیات سعدی

محمد حسن حسن زاده نیری؛ زهره صفدری

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 23-42

https://doi.org/10.22059/jlcr.2020.291931.1358

چکیده
  نقد روانکاوی، رویکرد مهمی در عرصۀ شناخت بهتر و عمیق‌تر آثار ادبی است. در این رویکرد، مباحثی مانند ضمیر «خودآگاه»، «نیمه‌خودآگاه» و «ناخودآگاه» اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا آثار ادبی یکی ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
تحلیل استعاره‌ـ روان‌کاوی داستان کودکانۀ «یک داستان محشر»: بر پایۀ نظریۀ ناخودآگاهِ زبانی
تحلیل استعاره‌ـ روان‌کاوی داستان کودکانۀ «یک داستان محشر»: بر پایۀ نظریۀ ناخودآگاهِ زبانی

امیر حسین زنجانبر؛ فاطمه بستانی؛ غلامحسین کریمی دوستان

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 43-66

https://doi.org/10.22059/jlcr.2020.281883.1258

چکیده
  لکان نه‌تنها ناخودآگاه را دارای ساختار زبان، بلکه آن را زاییدۀ زبان می‌داند. مهم‌ترین کلیدواژۀ نظریۀ «ناخودآگاه زبانی» مفهوم زبان‌شناختیِ «دیگری بزرگ» است که در سایۀ نظام سه­گانی­ِ ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
ایهام موسیقایی در مثنوی«نُه سپهر» امیرخسرو دهلوی
ایهام موسیقایی در مثنوی«نُه سپهر» امیرخسرو دهلوی

امیدوار عالی محمودی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 7-7

https://doi.org/10.22059/jlcr.2020.269151.1308

چکیده
  امیرخسرو دهلوی، شاعر، عارف و موسیقیدان بزرگ فارسی‌زبان هند، حلقۀ اتصال و پیوند سه فرهنگ غنی، ایرانی‌ـ اسلامی و هندی است. شناخت خدمات ارزندۀ او در حوزۀ شعر و موسیقی و پیوند این دو در بیان مفاهیم، برای ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
تصویرهای زنجیره‌ای در شعر شفیعی‌ کدکنی
تصویرهای زنجیره‌ای در شعر شفیعی‌ کدکنی

سعید کریمی قره‌بابا

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 85-101

https://doi.org/10.22059/jlcr.2019.281583.1254

چکیده
  در میان تصویرهای متنوع شعر شفیعی ‌کدکنی، نوعی تصویر گسترده به چشم می‌خورد که هم یکی از مشخصه‌های سبکی او محسوب می‌شود و هم از عواملی است که باعث انسجام در محور عمودی شعرش می‌گردد. ما این نوع تصویر را ...  بیشتر
علمی-پژوهشی
بررسی اقتباسات قرآنی در دیباچۀ تفسیر خزائن‌الأنوار و معادن‌الأخبار خاتون‌آبادی
بررسی اقتباسات قرآنی در دیباچۀ تفسیر خزائن‌الأنوار و معادن‌الأخبار خاتون‌آبادی

علی محمد موذنی؛ رسول جعفریان؛ طاهره سادات حسینی موحد

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 103-121

https://doi.org/10.22059/jlcr.2020.295804.1403

چکیده
  جمال ادبی و اعجاز هنری قرآن کریم همواره یکی از عوامل اصلی جذب مخاطب بوده‌است. اقتباس یکی از شیوه‌های بلاغی است که می‌تواند با اعتبار، ضمانت، وجاهت، غنا و مقبولیت بخشیدن به متن، موجب جلب بیشتر مخاطبان ...  بیشتر