Journal of Literary Criticism and Rhetoric
مفهوم‌سازی استعاری خود‌ستایی‌های خاقانی بر اساس نظریۀ استعارۀ مفهومی
مفهوم‌سازی استعاری خود‌ستایی‌های خاقانی بر اساس نظریۀ استعارۀ مفهومی

مریم منوچهری؛ اسماعیل شفق

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 85-107

https://doi.org/10.22059/jlcr.2022.347517.1873

چکیده
  خاقانی شاعری است خود­ستا؛ به‌طوری‌که کمتر شعری را می‌توان یافت که او سخن از برتری خود نگفته باشد. یکی از دلایل خودستایی‌های خاقانی را عقدۀ حقارت بیان کرده‌اند. در روزگاران گذشته، سطح اجتماعی و اقتصادی ...  بیشتر
تصویر پردازی هنری در شعر حسین بن ضحاک (بررسی موردی خمریات)
تصویر پردازی هنری در شعر حسین بن ضحاک (بررسی موردی خمریات)

محسن محمدی؛ محمد ابراهیم خلیفه شوشتری

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 83-100

https://doi.org/10.22059/jlcr.2022.342234.1838

چکیده
  تصویر‌پردازی که تجلی اندیشه و احساسات درونی شاعر است، در نقد ادبی، جایگاه ویژه‌ای دارد و آن از ارکان اصلی یک اثر ادبی است. تصاویر ادبی در عصر عباسی از جایگاه والایی برخوردار بوده، زیرا اشعار، از تصاویر ...  بیشتر
تحلیل زمینه‌های ایجاد هنجارگریزی در استعاره‌های عرفانی
تحلیل زمینه‌های ایجاد هنجارگریزی در استعاره‌های عرفانی

نعیمه ابراهیمی علویجه؛ سید علی اصغر میرباقری فرد؛ محمدجواد شمس؛ امیر جوان‌آراسته

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22059/jlcr.2021.320086.1640

چکیده
  اهل معرفت و سلوک، برای بیان تجربه‌ها و تعالیم عرفانی خود، قالب بیانی به نام «زبان عرفانی» برگزیدند؛ این زبان برای تبیین و انتقال تعالیم و مواجید عرفانی به کار گرفته شد و به دسته‌های گوناگون تقسیم‌بندی ...  بیشتر
استعاره‌های مفهومی حوزۀ عشق در خسرو و شیرین نظامی
استعاره‌های مفهومی حوزۀ عشق در خسرو و شیرین نظامی

سمیرا صمیمی فر؛ غلامرضا سالمیان؛ محمد ابراهیم مالمیر

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 81-103

https://doi.org/10.22059/jlcr.2021.302081.1466

چکیده
  نظریۀ «استعارۀ مفهومی»، برداشتی نو و متفاوت از استعاره است که نخستین بار لیکاف و جانسون آن را مطرح کردند. در این رویکرد، استعاره تنها از جنبۀ ظاهری بررسی نمی‌شود، بلکه به مفاهیمی توجه می‌شود که ...  بیشتر
استعارۀ جهتی در قصاید خاقانی با رویکرد شناختی
استعارۀ جهتی در قصاید خاقانی با رویکرد شناختی

مریم منوچهری؛ اسماعیل شفق

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 113-131

https://doi.org/10.22059/jlcr.2020.298471.1425

چکیده
  صنعت استعاره در گذشته به عنوان ابزاری زیبایی‌شناختی، ویژگی واژه‌ها و پدیده‌ای زبانی شناخته می‌شد. در رویکرد نوین زبان‌شناسی شناختی، استعاره به عنوان ابزاری فرازبانی شناخته می‌شود که نظام مفهومی ...  بیشتر
تحلیل استعاره‌ـ روان‌کاوی داستان کودکانۀ «یک داستان محشر»: بر پایۀ نظریۀ ناخودآگاهِ زبانی
تحلیل استعاره‌ـ روان‌کاوی داستان کودکانۀ «یک داستان محشر»: بر پایۀ نظریۀ ناخودآگاهِ زبانی

امیر حسین زنجانبر؛ فاطمه بستانی؛ غلامحسین کریمی دوستان

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 43-66

https://doi.org/10.22059/jlcr.2020.281883.1258

چکیده
  لکان نه‌تنها ناخودآگاه را دارای ساختار زبان، بلکه آن را زاییدۀ زبان می‌داند. مهم‌ترین کلیدواژۀ نظریۀ «ناخودآگاه زبانی» مفهوم زبان‌شناختیِ «دیگری بزرگ» است که در سایۀ نظام سه­گانی­ِ ...  بیشتر
تحلیل طرح‌واره‌های قدرتی در شعر حافظ
تحلیل طرح‌واره‌های قدرتی در شعر حافظ

مهری تلخابی؛ تورج عقدایی

دوره 8، شماره 1 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 81-99

https://doi.org/10.22059/jlcr.2019.71458

چکیده
  هدف مقالۀ حاضر، تبیین پایه‌های شناخت حافظ، بر اساس طرح‌واره‌های قدرتی است. از این رو، این مقاله بر آن است که نشان دهد از منظر زبان‌شناسی شناختی، استعاره صرفاً ابزاری زبانی در راستای تزیین کلام نیست، ...  بیشتر
نقد و تحلیل تصویر استعاری در اشعار عربی سعدی
نقد و تحلیل تصویر استعاری در اشعار عربی سعدی

محمدامیر مشهدی؛ رضا رضایی؛ حسین اتحادی

دوره 7، شماره 1 ، تیر 1397، ، صفحه 201-220

https://doi.org/10.22059/jlcr.2018.66411

چکیده
  سعدی از جمله سخنورانی است که علاوه بر زبان فارسی، اشعاری نیز در قالب‌های مختلف به زبان عربی سروده که نشان‌دهندۀ کمال مهارت و تسلط وی بر این زبان است. در این پژوهش، استعاره که مهم‌ترین مبحث در بلاغت به‌شمار ...  بیشتر
هنرنمایی خاقانی در استعارۀ مصرحۀ مطلقه
هنرنمایی خاقانی در استعارۀ مصرحۀ مطلقه

علی حیدری؛ علی گراوند

دوره 6، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 93-109

https://doi.org/10.22059/jlcr.2017.65527

چکیده
  در این مقاله پس از بررسی مختصری در مورد پیشینه­ی استعاره و تحلیل استعاره­ی مصرحه­ی مطلقه، به هنر نمایی خاقانی در این زمینه اشاره شده‌است. خاقانی در موارد متعددی در استعاره­ی مصرحه­ی مطلقه، به ...  بیشتر
سیر و تطور تاریخی استعارۀ تمثیلیه در نگاهی نقادانه
سیر و تطور تاریخی استعارۀ تمثیلیه در نگاهی نقادانه

کیامرث شهولی کوشوری

دوره 6، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 149-164

https://doi.org/10.22059/jlcr.2017.65530

چکیده
  در مقالۀ حاضر تلاش شده با روش تحلیل محتوا و توصیفی، آرای متعدد و مختلف اهل بیان از ورود این اصطلاح به عرصۀ بلاغت عربی و فارسی تا زمان حاضر، بررسی و تطبیق و نقد شود؛ نتایج تحقیق، مبیّن آن است که اهل بلاغت، ...  بیشتر
کارکرد استعاره‌‌های طنزآمیز شراب در غزلیات حافظ
کارکرد استعاره‌‌های طنزآمیز شراب در غزلیات حافظ

تیمور مالمیر

دوره 6، شماره 2 ، دی 1396، ، صفحه 165-184

https://doi.org/10.22059/jlcr.2017.65531

چکیده
  حرمت شراب و باده در فرهنگ اسلامی موجب شده بحث‌های حافظ‌شناسان دربارۀ این پدیده در غزل حافظ به حوزۀ فقهی محدود شود و عمدتاً از دقت‌ در تعابیر هنری جایگزین آن غفلت شود. در این مقاله، تعابیر متعدد حافظ ...  بیشتر
متن عرفانی به مثابۀ خطابه (بررسی وجوه خطابی در ساختار متون عرفانی، با تأکید بر استعاره و تمثیل)
متن عرفانی به مثابۀ خطابه (بررسی وجوه خطابی در ساختار متون عرفانی، با تأکید بر استعاره و تمثیل)

لیلا آقایانی چاوشی؛ روح‌االله آقایانی چاوشی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 189-206

https://doi.org/10.22059/jlcr.2016.59123

چکیده
  متون عرفانی از مهم‌ترین متونی هستند که به منظور انتقال آموزه‌های معرفتی و اثرگذاری بر مخاطبانی که دغدغۀ آگاهی و تربیت باطنی دارند، تنظیم شده‌اند. از این رو به نظر می‌رسد در راستای تحقق این هدف، از شگردهای ...  بیشتر
بررسی استعارۀ جهت¬گیرانه و طرح واره¬های تصویری در شعر شاملو
بررسی استعارۀ جهت¬گیرانه و طرح واره¬های تصویری در شعر شاملو

احمدرضا بیابانی؛ یحیی طالبیان

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 99-126

https://doi.org/10.22059/jlcr.2012.35239

چکیده
  استعاره مقوله­ای است که امروزه بیش از پیش، نگاه نظریه­پردازانِ علوم مختلف بلاغی، زبان شناسی و فلسفی را به خود معطوف ساخته است. از جمله مکاتبی که نگاه ویژه­ای به  استعاره دارد، مکتبِ شناختی است. ...  بیشتر