کلیدواژه‌ها = استعاره
تعداد مقالات: 10
1. استعاره‌های مفهومی حوزۀ عشق در خسرو و شیرین نظامی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 1-1

10.22059/jlcr.2021.302081.1466

سمیرا صمیمی فر؛ غلامرضا سالمیان؛ محمد ابراهیم مالمیر


2. استعارۀ جهتی در قصاید خاقانی با رویکرد شناختی

دوره 10، شماره 1، بهار 1400، صفحه 113-131

10.22059/jlcr.2020.298471.1425

مریم منوچهری؛ اسماعیل شفق


3. تحلیل استعاره‌ـ روان‌کاوی داستان کودکانۀ «یک داستان محشر»: بر پایۀ نظریۀ ناخودآگاهِ زبانی

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 43-66

10.22059/jlcr.2020.281883.1258

امیر حسین زنجانبر؛ فاطمه بستانی؛ غلامحسین کریمی دوستان


4. تحلیل طرح‌واره‌های قدرتی در شعر حافظ

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 81-99

10.22059/jlcr.2019.71458

مهری تلخابی؛ تورج عقدایی


5. نقد و تحلیل تصویر استعاری در اشعار عربی سعدی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 201-220

10.22059/jlcr.2018.66411

محمدامیر مشهدی؛ رضا رضایی؛ حسین اتحادی


6. هنرنمایی خاقانی در استعارۀ مصرحۀ مطلقه

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 93-109

10.22059/jlcr.2017.65527

علی حیدری؛ علی گراوند


7. سیر و تطور تاریخی استعارۀ تمثیلیه در نگاهی نقادانه

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 149-164

10.22059/jlcr.2017.65530

کیامرث شهولی کوشوری


8. کارکرد استعاره‌‌های طنزآمیز شراب در غزلیات حافظ

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 165-184

10.22059/jlcr.2017.65531

تیمور مالمیر


10. بررسی استعارۀ جهت¬گیرانه و طرح واره¬های تصویری در شعر شاملو

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 99-126

10.22059/jlcr.2012.35239

احمدرضا بیابانی؛ یحیی طالبیان