دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 14، آبان 1397، صفحه 1-282 
نماد‌شناسی خورشید در مثنوی

صفحه 95-114

10.22059/jlcr.2018.68452

افسانه سعادتی؛ پروین گلی زاده؛ مختار ابراهیمی


آسیب‌شناسی مباحث علم بیان در کتاب‌های بلاغت فارسی

صفحه 227-242

10.22059/jlcr.2018.68459

محمد یزدان جو؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نصراالله امامی؛ منوچهر تشکری