دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-282 
3. بررسی و تحلیل اشعار دینی سیدحیدر حلّی

صفحه 41-56

10.22059/jlcr.2017.65524

ابوالحسن امین‌مقدسی؛ محمدعلی آذرشب؛ کلثوم تنها


8. شخصیت‌‌های گروتسکی در تذکرۀ یخچالیه

صفحه 131-148

10.22059/jlcr.2017.65529

غلامحسین شریفی‌ِولدانی؛ نجمه زارع بنادکوکی


11. نقد و بررسی ندا در بلاغت فارسی و عربی

صفحه 185-202

10.22059/jlcr.2017.65532

معصومه محمدی؛ سیّد علی اصغر میر باقری فرد؛ سیّده مریم روضاتیان


14. اضافۀ استشهادی

صفحه 243-255

10.22059/jlcr.2018.65535

روح الله هادی؛ نگین مژگانی