دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-300 
9. توصیف و تبیین هنجارگریزی نوین گفتمانی در شعر کلاسیک امروز

صفحه 159-178

محمدصالح ذاکری؛ فردوس آقاگل زاده؛ حیات عامری


10. نام‌پژوهی عبهرالعاشقین

صفحه 179-197

سیدمحمدفرید راستگوفر؛ سیدمحمد راستگو


شماره‌های پیشین نشریه