نمایه نویسندگان

آ

 • آزادی‌خواه، مطهره واکاوی مؤلفه‌های نظریۀ معنادرمانی ویکتور فرانکل در اشعار فروغ فرخزاد [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 109-129]
 • آشوری، هنگامه نگاهی انتقادی به شگردهای نوسازی تشبیه در باب پنجم گلستان سعدی و روضۀ ششم بهارستان جامی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 1-24]

ا

 • اسکندری، سپیده نگاهی انتقادی به شگردهای نوسازی تشبیه در باب پنجم گلستان سعدی و روضۀ ششم بهارستان جامی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 1-24]
 • اکبری گندمانی، مهرداد تأثیر مفهوم «مرز» در شکل گیری داستان «رستم و سهراب» و «رستم و اسفندیار» [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 81-103]
 • امامی، صابر تولّد دوباره در قصّه‌های «اصحاب کهف»، «یونس» و «دیدار خضر و موسی» در کشف الأسرار، با تکیه بر مکتب ادبی سمبولیسم [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 1-19]
 • امیدبخش، علیرضا تحلیل انتقادی نمادپردازی در مجموعه شعر نافه فریدون توللی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 85-103]
 • امیرارجمند، مریم واکاوی مؤلفه‌های نظریۀ معنادرمانی ویکتور فرانکل در اشعار فروغ فرخزاد [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 109-129]
 • امینی اسالمی، حمید حذف و ذکر عناصر اصلی و فرعی جمله و کارکرد بلاغی آن‌ها در گرشاسپنامه و داستان بیژن و منیژۀ شاهنامه [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 37-58]
 • اوحدی، مهرانگیز نگاهی انتقادی به شگردهای نوسازی تشبیه در باب پنجم گلستان سعدی و روضۀ ششم بهارستان جامی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 1-24]

ب

 • بابایی، پیام تحلیل متنی پرنده من اثر فریبا وفی از دیدگاه کدهای پنج گانه نشانه‌شناختی رولان بارت [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 65-84]
 • باباسالار، علی‌اصغر پیوند بلاغت و تصویرسازی با دیدگاه‌های انتقادی ملک‌الشعرای بهار [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 21-41]
 • باقری، بهادر توازی تصویری؛ کاربستِ اسلوب معادله در اوسنۀ باباسبحان، جایی دیگر و پیرمرد و دریا [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 43-60]
 • بیرانوند، بهداد تقابل‌سازی؛ الگوی طنزآفرینی سعدی در بوستان و گلستان [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 1-18]

پ

 • پیروز، غلامرضا تحلیل داستان"سگ ولگرد" بارویکرد تبارشناسانه از مفهوم الیناسیون (از خود بیگانگی) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 121-142]

ت

ح

 • حیدری، حسن تأثیر مفهوم «مرز» در شکل گیری داستان «رستم و سهراب» و «رستم و اسفندیار» [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 81-103]
 • حسن زاده نیری، محمّدحسن نقد مقایسه‌ای گلستان و گزیدۀ جوامع‌الحکایات و لوامع‌الروایات با رویکرد نشانه‌شناسی اخلاق [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 105-126]

خ

 • خانیان، حمید بررسی انسجام و پیوستگی در سه غزل حافظ [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 1-19]
 • خدادادی، فضل‌الله مقایسۀ تطبیقی عنصر پی‌رنگ و معنا در دو روایت قدیم و جدید از داستان «دو کاج» [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 19-35]
 • خسروی، شعیب پیوند بلاغت و تصویرسازی با دیدگاه‌های انتقادی ملک‌الشعرای بهار [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 21-41]
 • خلیفه شوشتری، محمد ابراهیم تصویر پردازی هنری در شعر حسین بن ضحاک (بررسی موردی خمریات) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 83-100]

ذ

 • ذبیحی، سارا زیبایی‌شناسی تطبیقی؛ نقد بینامتنی مطالعات زیبایی‌شناختی ادبیّات کودک و نوجوان با بلاغت ادبیّات بزرگسال [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 61-80]

ر

 • رضوانی، عبّاس نقد مقایسه‌ای گلستان و گزیدۀ جوامع‌الحکایات و لوامع‌الروایات با رویکرد نشانه‌شناسی اخلاق [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 105-126]

ز

 • زاهدی، چنور منطق تعامل در روایت‌های سیاسی-اخلاقی کلاسیک فارسی: آداب معاشرت و فاصله‌گزینی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 25-46]

س

 • سنایی، علی خوانشی فلسفی از مرگ‌‌آگاهی در رمان کلیدر (با تاکید بر هستی و زمان مارتین هایدگر) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 101-120]

ش

 • شفق، اسماعیل مفهوم‌سازی استعاری خود‌ستایی‌های خاقانی بر اساس نظریۀ استعارۀ مفهومی [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 85-107]
 • شهاب رضوی، سید حسین غم غربت و کودکی و نوجوانی در دیوان دانش مشهدی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 47-64]

ص

 • صادق پور مبارکه، مژگان تأثیر مفهوم «مرز» در شکل گیری داستان «رستم و سهراب» و «رستم و اسفندیار» [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 81-103]
 • صالحیان کبیر، عباس غم غربت و کودکی و نوجوانی در دیوان دانش مشهدی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 47-64]

ط

 • طایفی، شیرزاد نقد مقایسه‌ای گلستان و گزیدۀ جوامع‌الحکایات و لوامع‌الروایات با رویکرد نشانه‌شناسی اخلاق [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 105-126]
 • طالبیان، یحیی حذف و ذکر عناصر اصلی و فرعی جمله و کارکرد بلاغی آن‌ها در گرشاسپنامه و داستان بیژن و منیژۀ شاهنامه [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 37-58]

غ

 • غلامی، علی بررسی و تحلیل خودشکوفایی در مصیبت‌نامۀ عطار و تبیین آن با نظریّۀ آبراهام مزلو [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 21-44]
 • غلامی، ولی‌ تحلیل متنی پرنده من اثر فریبا وفی از دیدگاه کدهای پنج گانه نشانه‌شناختی رولان بارت [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 65-84]

ف

 • فاضلی، فیروز زیبایی‌شناسی تطبیقی؛ نقد بینامتنی مطالعات زیبایی‌شناختی ادبیّات کودک و نوجوان با بلاغت ادبیّات بزرگسال [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 61-80]
 • فرهادی، نوازالله درآمدی بر نگرش سیستمی در داستان کوتاه ایرانی [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 59-81]

ق

 • قاسم زاده، سید علی مقایسۀ تطبیقی عنصر پی‌رنگ و معنا در دو روایت قدیم و جدید از داستان «دو کاج» [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 19-35]
 • قربانپور آرانی، حسین زیبایی‌شناسی رباعی‌های بیژن ارژن از منظر نقد فرمالیستی [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 63-84]

گ

 • گلچین، میترا ساختارشناسی روایت‌های مثنوی بر اساس الگوی «زمان» در حکایت‌های دفتر اوّل [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 127-148]

م

 • مجد، امید فرضیه‌ای تازه دربارۀ مهم‎ترین عوامل تأثیرگذار بر متون ادبی (ویژگی‎های شاهکارها) [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 45-62]
 • محبّتی، مهدی نقد و بررسی اطناب و انواع آن در متون بلاغی فارسی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 149-172]
 • محمدی، علی بررسی و تحلیل خودشکوفایی در مصیبت‌نامۀ عطار و تبیین آن با نظریّۀ آبراهام مزلو [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 21-44]
 • محمدی، محسن تصویر پردازی هنری در شعر حسین بن ضحاک (بررسی موردی خمریات) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 83-100]
 • محمدی، مطهره ساختارشناسی روایت‌های مثنوی بر اساس الگوی «زمان» در حکایت‌های دفتر اوّل [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 127-148]
 • محمدزاده، حسنا زیبایی‌شناسی رباعی‌های بیژن ارژن از منظر نقد فرمالیستی [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 63-84]
 • منصوری آلهاشم، سمانه تحلیل انتقادی نمادپردازی در مجموعه شعر نافه فریدون توللی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 85-103]
 • منوچهری، مریم مفهوم‌سازی استعاری خود‌ستایی‌های خاقانی بر اساس نظریۀ استعارۀ مفهومی [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 85-107]
 • مؤمنی هزاوه، امیر نقد و بررسی اطناب و انواع آن در متون بلاغی فارسی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 149-172]

و

 • والامهر، پروانه خوانشی فلسفی از مرگ‌‌آگاهی در رمان کلیدر (با تاکید بر هستی و زمان مارتین هایدگر) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 101-120]
 • ولی پور هفشجانی، شهناز چالش گفتمانی در بازتعریف هویت زنانه در شازده احتجاب [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 105-127]

ه

 • هاشمی، رقیه تحلیل داستان"سگ ولگرد" بارویکرد تبارشناسانه از مفهوم الیناسیون (از خود بیگانگی) [دوره 11، شماره 2، 1401، صفحه 121-142]
 • هاشمی، ماندانا واکاوی مؤلفه‌های نظریۀ معنادرمانی ویکتور فرانکل در اشعار فروغ فرخزاد [دوره 11، شماره 4، 1401، صفحه 109-129]
 • هجری، فاطمه نقد و بررسی اطناب و انواع آن در متون بلاغی فارسی [دوره 11، شماره 1، 1401، صفحه 149-172]

ی

 • یعقوبی جنبه سرایی، پارسا منطق تعامل در روایت‌های سیاسی-اخلاقی کلاسیک فارسی: آداب معاشرت و فاصله‌گزینی [دوره 11، شماره 3، 1401، صفحه 25-46]