موضوعات = برای مشاهده مقالات مرتبط با موضوع، روی نام موضوع کلیک کنید.
منطق تعامل در روایت‌های سیاسی-اخلاقی کلاسیک فارسی:آداب معاشرت و فاصله‌گزینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1401

10.22059/jlcr.2021.327009.1702

چنور زاهدی؛ پارسا یعقوبی جنبه سرایی


تأثیر اگزیستانسیالیسم بر نخستین رمان‌های مدرنِ فارسی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 59-78

10.22059/jlcr.2021.327071.1703

محبوبه حیدری؛ مصطفی شریفی ابنوی


تحلیل مؤلفه‌های پسامدرن در رمان قهوۀ سرد آقای نویسنده

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 79-99

10.22059/jlcr.2021.328889.1727

احمد حیدری گوجانی؛ محسن ذوالفقاری؛ حسن حیدری؛ حجت الله امیدعلی


بازتاب رسانه‌های ارتباط‌جمعی در ادبیات داستانی معاصر ایران

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 27-52

10.22059/jlcr.2021.303684.1482

فرزانه فخریان لنگرودی؛ اعظم راودراد


پیشگویی در منظومه‌های پهلوانی پس از شاهنامه

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 189-214

10.22059/jlcr.2021.314692.1598

مرتضی مقصودی نژاد؛ مجید حاجی زاده؛ مریم غلامرضابیگی


تحلیل برخوانی «آرش» بهرام بیضایی، با رویکرد ترامتنیت

دوره 10، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 103-126

10.22059/jlcr.2021.317965.1622

شیرزاد طایفی؛ کورش سلمان نصر


پژوهشی جدید در مبحث اضافه سمبلیک

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 89-112

10.22059/jlcr.2021.309448.1537

سید علی سهراب نژاد