موضوعات = برای مشاهده مقالات مرتبط با موضوع، روی نام موضوع کلیک کنید.
بحثی نظری درباره مهمترین عوامل تأثیرگذار بر متون ادبی(ویژگیهای شاهکارها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1401

10.22059/jlcr.2022.344708.1858

امید مجد


زیبایی‌شناسی رباعی‌های بیژن ارژن از منظر نقد فرمالیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1401

10.22059/jlcr.2022.332318.1757

حسنا محمدزاده؛ حسین قربانپور آرانی


تحلیل روان‌شناختی شخصیت « إریان» در رمان « الرجل الذی آمن» نجیب الکیلانی بر اساس نظریه مارتین سلیگمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1401

10.22059/jlcr.2023.345075.1861

عیسی زارع درنیانی؛ فواد عبدالله زاده


تحلیل اثر سه تابلو مریم میرزاده عشقی بر اساس نظریه کنش پیربوردیو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1401

10.22059/jlcr.2023.344765.1859

حمیدرضا مسعودی علوی؛ پروین سلاجقه؛ عالیه یوسف فام


تصویر در تصویر (پژوهشی در تصویرهای هم‌پیوند براساس غزلیات حافظ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

10.22059/jlcr.2022.343900.1853

حمید طاهری


بررسی انسجام و پیوستگی در غزل حافظ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22059/jlcr.2022.343655.1852

حمید خانیان


غم غربت و کودکی و نوجوانی در دیوان دانش مشهدی

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 47-64

10.22059/jlcr.2021.326037.1691

عباس صالحیان کبیر؛ سید حسین شهاب رضوی؛ عزیزالله توکلی کافی‌آبادی


تحلیل انتقادی نمادپردازی در مجموعه شعر نافه فریدون توللی

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 85-103

10.22059/jlcr.2022.337241.1797

سمانه منصوری آلهاشم؛ علیرضا امیدبخش


تأثیر اگزیستانسیالیسم بر نخستین رمان‌های مدرنِ فارسی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 59-78

10.22059/jlcr.2021.327071.1703

محبوبه حیدری؛ مصطفی شریفی ابنوی


تحلیل مؤلفه‌های پسامدرن در رمان قهوۀ سرد آقای نویسنده

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 79-99

10.22059/jlcr.2021.328889.1727

احمد حیدری گوجانی؛ محسن ذوالفقاری؛ حسن حیدری؛ حجت الله امیدعلی


بازتاب رسانه‌های ارتباط‌جمعی در ادبیات داستانی معاصر ایران

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 27-52

10.22059/jlcr.2021.303684.1482

فرزانه فخریان لنگرودی؛ اعظم راودراد


پیشگویی در منظومه‌های پهلوانی پس از شاهنامه

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 189-214

10.22059/jlcr.2021.314692.1598

مرتضی مقصودی نژاد؛ مجید حاجی زاده؛ مریم غلامرضابیگی


تحلیل برخوانی «آرش» بهرام بیضایی، با رویکرد ترامتنیت

دوره 10، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 103-126

10.22059/jlcr.2021.317965.1622

شیرزاد طایفی؛ کورش سلمان نصر


پژوهشی جدید در مبحث اضافه سمبلیک

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 89-112

10.22059/jlcr.2021.309448.1537

سید علی سهراب نژاد