موضوعات = برای مشاهده مقالات مرتبط با موضوع، روی نام موضوع کلیک کنید.
اقتباس طنزآمیز حافظ از کرامتی صوفیانه

دوره 12، شماره 3، آذر 1402، صفحه 85-97

10.22059/jlcr.2021.319621.1637

تیمور مالمیر؛ زهرا ابطحی


بررسی «سه تابلو مریم» میرزاده عشقی، بر اساس نظریۀ کنش پی‌یر بوردیو

دوره 12، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 81-101

10.22059/jlcr.2023.344765.1859

حمیدرضا مسعودی علوی؛ پروین سلاجقه؛ عالیه یوسف فام


زیبایی‌شناسی رباعی‌های بیژن ارژن از منظر نقد فرمالیستی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 63-84

10.22059/jlcr.2022.332318.1757

حسنا محمدزاده؛ حسین قربانپور آرانی


واکاوی مؤلفه‌های نظریۀ معنادرمانی ویکتور فرانکل در اشعار فروغ فرخزاد

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 109-129

10.22059/jlcr.2023.339552.1817

مطهره آزادی‌خواه؛ مریم امیرارجمند؛ ماندانا هاشمی


غم غربت و کودکی و نوجوانی در دیوان دانش مشهدی

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 47-64

10.22059/jlcr.2021.326037.1691

عباس صالحیان کبیر؛ سید حسین شهاب رضوی؛ عزیزالله توکلی کافی‌آبادی


تحلیل انتقادی نمادپردازی در مجموعه شعر نافه فریدون توللی

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 85-103

10.22059/jlcr.2022.337241.1797

سمانه منصوری آلهاشم؛ علیرضا امیدبخش


تأثیر اگزیستانسیالیسم بر نخستین رمان‌های مدرنِ فارسی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 59-78

10.22059/jlcr.2021.327071.1703

محبوبه حیدری؛ مصطفی شریفی ابنوی


تحلیل مؤلفه‌های پسامدرن در رمان قهوۀ سرد آقای نویسنده

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 79-99

10.22059/jlcr.2021.328889.1727

احمد حیدری گوجانی؛ محسن ذوالفقاری؛ حسن حیدری؛ حجت الله امیدعلی


بازتاب رسانه‌های ارتباط‌جمعی در ادبیات داستانی معاصر ایران

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 27-52

10.22059/jlcr.2021.303684.1482

فرزانه فخریان لنگرودی؛ اعظم راودراد


پیشگویی در منظومه‌های پهلوانی پس از شاهنامه

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 189-214

10.22059/jlcr.2021.314692.1598

مرتضی مقصودی نژاد؛ مجید حاجی زاده؛ مریم غلامرضابیگی


تحلیل برخوانی «آرش» بهرام بیضایی، با رویکرد ترامتنیت

دوره 10، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 103-126

10.22059/jlcr.2021.317965.1622

شیرزاد طایفی؛ کورش سلمان نصر


پژوهشی جدید در مبحث اضافه سمبلیک

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 89-112

10.22059/jlcr.2021.309448.1537

سید علی سهراب نژاد