کلیدواژه‌ها = بلاغت
نقد و بررسی اطناب و انواع آن در متون بلاغی فارسی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 149-172

10.22059/jlcr.2021.327109.1706

فاطمه هجری؛ امیر مؤمنی هزاوه؛ مهدی محبّتی


صفات بلاغی با تکیه بر جنبه‌های کنایی آن در غزلیات سعدی شیرازی

دوره 8، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 155-174

10.22059/jlcr.2020.74943

کبری شبان قوچان عتیق؛ محمود طاووسی؛ مهدی ماحوزی


آسیب‌شناسی مباحث علم بیان در کتاب‌های بلاغت فارسی

دوره 7، شماره 2، آبان 1397، صفحه 227-242

10.22059/jlcr.2018.68459

محمد یزدان جو؛ محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نصراالله امامی؛ منوچهر تشکری


نقد و تحلیل تصویر استعاری در اشعار عربی سعدی

دوره 7، شماره 1، تیر 1397، صفحه 201-220

10.22059/jlcr.2018.66411

محمدامیر مشهدی؛ رضا رضایی؛ حسین اتحادی


نقد و بررسی ندا در بلاغت فارسی و عربی

دوره 6، شماره 2، دی 1396، صفحه 185-202

10.22059/jlcr.2017.65532

معصومه محمدی؛ سیّد علی اصغر میر باقری فرد؛ سیّده مریم روضاتیان


نقد بلاغی و سبکی رباعیات حافظ

دوره 4، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 17-36

10.22059/jlcr.2016.57559

امید مجد؛ حمیده غلامی


دلایل ادبی حذف نهاد در ردیف های فعلی قصاید خاقانی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 159-168

10.22059/jlcr.2015.56708

گشین شکوهی؛ سیداحمد پارسا


نقد بلاغی اشعار سنّتی نیما

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 87-106

10.22059/jlcr.2013.35264

محمد حسن حائری؛ محسن امیری؛ رضوان وطن خواه