نمایه نویسندگان

آ

 • آقاگل زاده، فردوس تثبیت گفتمان اشعری در برابر گفتمان‌های خردگرا بر مبنای عامل دسترسی (با تکیه بر دیوان ناصرخسرو و رباعیات خیام) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 1-26]
 • آهیخته، فرشته معماری سازه‌های زبانی در نثر دیباچۀ متون کهن (نگاه زبان‌شناختی به دیباچۀ چند متن کهن فارسی) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 155-177]

ا

 • ابراهیمی، مختار بازخوانی رمان بوف کور از منظر فردیت یافتگی و سه گانی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 1-18]
 • ابراهیمی علویجه، نعیمه تحلیل زمینه‌های ایجاد هنجارگریزی در استعاره‌های عرفانی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 1-20]
 • اتحادی، حسین ایهام آفرینی ناصر بخارایی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 167-187]
 • احمدی، شهرام نشانه‌شناسی اجتماعی رمانِ کولی کنار آتش با تکیه بر نظریه‌ی پی‌یر گیرو [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 1-26]
 • ازهری، فریبا ماهیت چندمعنایی نشانه‌های تصویری در آثار نگارگری ایرانی (بررسی موردی چهار اثر از شاهنامۀ طهماسبی موجود در موزۀ آقاخان) [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 53-80]
 • افراشته، پرستو بازخوانی رمان بوف کور از منظر فردیت یافتگی و سه گانی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 1-18]
 • امیدعلی، حجت الله تحلیل مؤلفه‌های پسامدرن در رمان قهوۀ سرد آقای نویسنده [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 79-99]
 • انصاری، نیلوفر تصویر اگزیستانس در مجموعه داستان گور وگهوارة غلام حسین ساعدی براساس دیدگاه کیر کگور ویاسپرس [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 127-166]

ب

 • بشیرنژاد، حسن تحلیل سیر روایت‌پردازی در داستان هزار و یک‌شب بر مبنای رویکرد نشانه-معناشناسی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 19-42]

پ

 • پایدارنوبخت، فرشته چالش‌ شکل و محتوا در اقتباس نمایشی از داستان‌های مرکب؛ با تمرکز بر دو اثر مد و مه و تابستان همان‌سال [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 21-34]

ت

 • تسلیمی، علی بازخوانی رمان بوف کور از منظر فردیت یافتگی و سه گانی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 1-18]
 • تشکری، منوچهر سبک‌شناسی و تحلیل ساخت دستوری مهم‌ترین «همکردِ» زبان فارسی در قصاید خاقانی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 55-73]

ج

 • جلالت، فرامرز تحلیل مکانیسم روان رنجورانۀ مهرطلبی در داستان های مثنوی بر اساس نظریّۀ کارن هورنای [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 185-209]
 • جهانیان، سوزان تحلیل دوره‌های شعری فروغ فرخزاد؛ بر اساس مقولات «خود، فراخود و نهاد» در روان‌شناسی فروید [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 101-117]
 • جوان‌آراسته، امیر تحلیل زمینه‌های ایجاد هنجارگریزی در استعاره‌های عرفانی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 1-20]
 • جوکار، منوچهر سبک‌شناسی و تحلیل ساخت دستوری مهم‌ترین «همکردِ» زبان فارسی در قصاید خاقانی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 55-73]

ح

 • حاجی رحیمی، فاطمه اثرپذیری مقدمۀ کوش‎نامه از دیباچۀ شاهنامه با تأکید بر تحمیدیه [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 35-58]
 • حاجی زاده، مجید پیشگویی در منظومه‌های پهلوانی پس از شاهنامه [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 189-214]
 • حیدری، حسن تحلیل مؤلفه‌های پسامدرن در رمان قهوۀ سرد آقای نویسنده [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 79-99]
 • حیدری، محبوبه تأثیر اگزیستانسیالیسم بر نخستین رمان‌های مدرنِ فارسی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 59-78]
 • حیدری گوجانی، احمد تحلیل مؤلفه‌های پسامدرن در رمان قهوۀ سرد آقای نویسنده [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 79-99]
 • حسینی، سارا بررسی و تحلیل وجه تصویری شعر «ققنوس» از نیما یوشیج [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 75-102]
 • حسین پناهی، فردین برساخت رواییِ تاریخ بیهقی و تلاقیِ آن با اندیشۀ ایرانی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 27-54]

د

 • دادبود، فاطمه تحلیل سیر روایت‌پردازی در داستان هزار و یک‌شب بر مبنای رویکرد نشانه-معناشناسی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 19-42]
 • دانش، ابراهیم تحلیل مکانیسم روان رنجورانۀ مهرطلبی در داستان های مثنوی بر اساس نظریّۀ کارن هورنای [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 185-209]

ذ

 • ذبیحی، رحمان بررسی و تحلیل وجه تصویری شعر «ققنوس» از نیما یوشیج [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 75-102]
 • ذوالفقاری، محسن تحلیل مؤلفه‌های پسامدرن در رمان قهوۀ سرد آقای نویسنده [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 79-99]

ر

 • راودراد، اعظم بازتاب رسانه‌های ارتباط‌جمعی در ادبیات داستانی معاصر ایران [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 27-52]
 • رستم یونس، نجم الدین نقد و تحلیل زندگی‌نامه‌نویسی ابراهیم یونسی در قالب رمان زمستان بی‌بهار [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 159-184]
 • رشیدی، زینب زیباشناسی تزئینات معماری در ادبیات دورۀ تیموری (مورد پژوهانه: شعر جامی) [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 119-142]
 • رضایی، احمد تحلیل و نقد بلاغت و فصاحت در آثار بلاغی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 43-64]

ز

 • زنجانبر، امیر حسین خوانش نشانه ـ جامعه‌‌شناختی رمان کودکانۀ «خرسی که چپق می کشید»:با رویکرد مارکسیستی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 65-88]

س

 • سالمیان، غلامرضا استعاره‌های مفهومی حوزۀ عشق در خسرو و شیرین نظامی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 81-103]
 • سلمان نصر، کورش تحلیل برخوانی «آرش» بهرام بیضایی، با رویکرد ترامتنیت [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 103-126]
 • سهراب نژاد، سید علی پژوهشی جدید در مبحث اضافه سمبلیک [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 89-112]

ش

 • شاه‌علی رامشه، عباس تحلیل مهم ترین مؤلفه‌های کلامی اشاعره در امثال فارسی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 211-231]
 • شریفی ابنوی، مصطفی تأثیر اگزیستانسیالیسم بر نخستین رمان‌های مدرنِ فارسی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 59-78]
 • شعیری، حمیدرضا تحلیل سیر روایت‌پردازی در داستان هزار و یک‌شب بر مبنای رویکرد نشانه-معناشناسی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 19-42]
 • شفق، اسماعیل استعارۀ جهتی در قصاید خاقانی با رویکرد شناختی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 113-131]
 • شکرپور، شهریار ماهیت چندمعنایی نشانه‌های تصویری در آثار نگارگری ایرانی (بررسی موردی چهار اثر از شاهنامۀ طهماسبی موجود در موزۀ آقاخان) [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 53-80]
 • شمس، محمدجواد تحلیل زمینه‌های ایجاد هنجارگریزی در استعاره‌های عرفانی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 1-20]
 • شوهانی، علیرضا بررسی و تحلیل وجه تصویری شعر «ققنوس» از نیما یوشیج [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 75-102]

ص

 • صمیمی فر، سمیرا استعاره‌های مفهومی حوزۀ عشق در خسرو و شیرین نظامی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 81-103]

ض

 • ضیایی، حسام تحلیل دوره‌های شعری فروغ فرخزاد؛ بر اساس مقولات «خود، فراخود و نهاد» در روان‌شناسی فروید [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 101-117]

ط

 • طایفی، شیرزاد تحلیل برخوانی «آرش» بهرام بیضایی، با رویکرد ترامتنیت [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 103-126]

ع

 • عرب مرادی، زهرا تحلیل دوره‌های شعری فروغ فرخزاد؛ بر اساس مقولات «خود، فراخود و نهاد» در روان‌شناسی فروید [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 101-117]
 • علیزاده خیاط، ناصر زیباشناسی تزئینات معماری در ادبیات دورۀ تیموری (مورد پژوهانه: شعر جامی) [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 119-142]

غ

 • غلامرضابیگی، مریم پیشگویی در منظومه‌های پهلوانی پس از شاهنامه [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 189-214]

ف

 • فاتحی، اقدس اثرپذیری مقدمۀ کوش‎نامه از دیباچۀ شاهنامه با تأکید بر تحمیدیه [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 35-58]
 • فتحی، چیمن نقد نگره ی اخلاق سَروَری در بینش تراژیک اخوان ثالث [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 1-1]
 • فخریان لنگرودی، فرزانه بازتاب رسانه‌های ارتباط‌جمعی در ادبیات داستانی معاصر ایران [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 27-52]
 • فلاح، غلامعلی تثبیت گفتمان اشعری در برابر گفتمان‌های خردگرا بر مبنای عامل دسترسی (با تکیه بر دیوان ناصرخسرو و رباعیات خیام) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 1-26]

ک

 • کاردگر، یحیی موسیقی، سنجه‌ای در شناخت اوج و فرود رباعی فارسی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 105-126]
 • کیانی، رضا بن‌مایه‌های آشنایی‌زدایی در حوزۀ ترکیب‌پذیری واژگانی؛ با نگاهی تطبیقی به شعر معاصر ایران و عراق [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 143-164]
 • کریمی دوستان، غلامحسین خوانش نشانه ـ جامعه‌‌شناختی رمان کودکانۀ «خرسی که چپق می کشید»:با رویکرد مارکسیستی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 65-88]

گ

 • گلی، احمد زیباشناسی تزئینات معماری در ادبیات دورۀ تیموری (مورد پژوهانه: شعر جامی) [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 119-142]

م

 • مالمیر، تیمور نقد و تحلیل زندگی‌نامه‌نویسی ابراهیم یونسی در قالب رمان زمستان بی‌بهار [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 159-184]
 • مالمیر، محمد ابراهیم استعاره‌های مفهومی حوزۀ عشق در خسرو و شیرین نظامی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 81-103]
 • مجد، امید تصویر اگزیستانس در مجموعه داستان گور وگهوارة غلام حسین ساعدی براساس دیدگاه کیر کگور ویاسپرس [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 127-166]
 • محرمی، رامین نقد نگره ی اخلاق سَروَری در بینش تراژیک اخوان ثالث [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 1-1]
 • محمودی، شهرام تحلیل مکانیسم روان رنجورانۀ مهرطلبی در داستان های مثنوی بر اساس نظریّۀ کارن هورنای [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 185-209]
 • مرادی، ساحره تثبیت گفتمان اشعری در برابر گفتمان‌های خردگرا بر مبنای عامل دسترسی (با تکیه بر دیوان ناصرخسرو و رباعیات خیام) [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 1-26]
 • میرباقری فرد، سید علی اصغر تحلیل زمینه‌های ایجاد هنجارگریزی در استعاره‌های عرفانی [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 1-20]
 • مشهدی، محمدامیر ایهام آفرینی ناصر بخارایی [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 167-187]
 • مقصودی نژاد، مرتضی پیشگویی در منظومه‌های پهلوانی پس از شاهنامه [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 189-214]
 • منوچهری، مریم استعارۀ جهتی در قصاید خاقانی با رویکرد شناختی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 113-131]
 • مهرآوران، محمود اثرپذیری مقدمۀ کوش‎نامه از دیباچۀ شاهنامه با تأکید بر تحمیدیه [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 35-58]
 • موسوی، مصطفی تحلیل مهم ترین مؤلفه‌های کلامی اشاعره در امثال فارسی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 211-231]

ن

 • ناجی، مهسا نشانه‌شناسی اجتماعی رمانِ کولی کنار آتش با تکیه بر نظریه‌ی پی‌یر گیرو [دوره 10، شماره 3، 1400، صفحه 1-26]
 • نادری فرد، علی سبک‌شناسی و تحلیل ساخت دستوری مهم‌ترین «همکردِ» زبان فارسی در قصاید خاقانی [دوره 10، شماره 2، 1400، صفحه 55-73]
 • نبی لو، علیرضا بررسی تصاویر شعری «بنفشه» در ادبیات فارسی [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 133-153]
 • نصراللهی، یدالله معماری سازه‌های زبانی در نثر دیباچۀ متون کهن (نگاه زبان‌شناختی به دیباچۀ چند متن کهن فارسی) [دوره 10، شماره 1، 1400، صفحه 155-177]
 • نعمتی، فاروق بن‌مایه‌های آشنایی‌زدایی در حوزۀ ترکیب‌پذیری واژگانی؛ با نگاهی تطبیقی به شعر معاصر ایران و عراق [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 143-164]

ی

 • یوسفیان کناری، محمدجعفر چالش‌ شکل و محتوا در اقتباس نمایشی از داستان‌های مرکب؛ با تمرکز بر دو اثر مد و مه و تابستان همان‌سال [دوره 10، شماره 4، 1400، صفحه 21-34]