تعداد مقالات: 184
1. سهم ایرانیان در تکامل و تحوّل علم بلاغت

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 1-28

10.22059/jlcr.2012.35231

احمد امیری خراسانی؛ آرزو پوریزدان پناه کرمانی


2. بازتاب آیین مهر در مکتب فتوت

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 1-20

10.22059/jlcr.2013.35251

سهیلا صارمی؛ اکرم نوری


3. بررسی کانون روایت در اسرارالتوحید

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 1-20

10.22059/jlcr.2013.35926

فاطمه مدرسی؛ اسماعیل شفق؛ امید یاسینی


5. بررسی تیپ شخصیّتی «پابرهنه» در داستانهای ماکسیم گورکی

دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 1-16

10.22059/jlcr.2014.52682

مرضیه یحیی‌پور؛ یلدا بیدختی نژاد


7. نقد و تحلیل تشبیه در نفثة‌المصدور

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-21

10.22059/jlcr.2015.56692

محمدامیر مشهدی؛ حسین اتحادی؛ عبدالله واثق عباسی


11. خویشاوندی «داستانک» و «حکایت» با نگاهی بر بهارستان جامی

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-15

10.22059/jlcr.2017.232715.735

علی محمد موذنی؛ نسرین زرگرزاده دزفولی


12. بررسی انواع هنجارگریزی در اشعار سیمین بهبهانی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-19

10.22059/jlcr.2018.65520

ابراهیم ابراهیم تبار


13. تحلیل فرازبانی گلستان سعدی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-20

10.22059/jlcr.2018.66399

محسن اکبری زاده (بتلاب اکبرآبادی)


14. نقش خطاب در رباعی‌‌های افضل‌الدین کاشانی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-18

10.22059/jlcr.2018.68443

رضا خبازها؛ فرهاد درودگریان


15. تحلیل روایی داستان «نخجیران و شیر» مثنوی معنوی با رویکرد زبان‌شناسی رمزگان رولان بارت

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-19

10.22059/jlcr.2019.71013

داود اسپرهم؛ مولود شاگشتاسبی؛ عزیزالله سالاری


16. زبان زمان: سبک‌شناسی گزاره‌های زمانی و بررسی زمان ماجراجویی در ترجمۀ هزارویک شب

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-15

10.22059/jlcr.2020.74934

مرضیه اسماعیل‌زاده مبارکه؛ محسن محمدی فشارکی


17. تصریح و تعادل در ترجمه‌ی کلیله و دمنه‌: باب شیر و گاو

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-22

10.22059/jlcr.2020.263774.1083

محسن پیشوایی علوی؛ پروین یوسفی


20. بیان‌ناپذیری تجربه‌های عرفانی از نگاه مولوی

دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 17-29

10.22059/jlcr.2014.52683

ابراهیم رحیمی‌زنگنه


21. نقد بلاغی و سبکی رباعیات حافظ

دوره 4، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 17-36

10.22059/jlcr.2016.57559

امید مجد؛ حمیده غلامی


23. تحلیل ساختار روایی داستان خسرو و شیرین نظامی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 17-35

10.22059/jlcr.2020.74935

محبوبه اظهری اظهری؛ محمدرضا ترکی؛ تیمور مالمیر؛ علیرضا حاجیان‌نژاد


24. بررسی اطناب بسط در دو منظومة خسرو و شیرین نظامی و امیر خسرو دهلوی

دوره 2، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 19-35

10.22059/jlcr.2014.50563

محمدباقر شهرامی؛ احمد رضی؛ محمد شفیع صفاری


25. بررسی و تحلیل زیبایی‌شناختی خطبۀ جهاد

دوره 3، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 19-36

10.22059/jlcr.2015.54191

سیّداسماعیل حسینی‌ اجدادنیاکی